SK DE

AGROFARMA SEKULE

pracujeme pre úrodu

Naše služby

AGROFARMA SEKULE je dostatočne vybavená veľkokapacitnými objektami, ktoré umožňujú jej zákazníkom poskytovať požadované služby v týchto rozhodujúcich skupinách a to počas celého roka:

Líniové služby podľa nadväzujúcich agrotermínov

   • rozmetanie hnoja
   • vývoz a odvoz hnoja
   • predaj osiva tráv a lucerny
   • sejba tráv a lucerny
   • mulčovanie
   • kosenie
   • hrabanie
   • lisovanie:
     • senáž v guľatých balíkoch
     • slama
     • seno
       • lúčne
       • lucernové
       • miešané
   • doprava poľnohospodárska - veľkoobjemové vozy na odvoz siláže, senáže, štiepky, hnoja a obilia od kombajnov
   • nakladanie, 4 teleskopické nakladače, 2 kĺbové nakladače

Skladovanie a doprava

Skladovanie a doprava
 • zber a zvoz balíkov
 • stohovanie
 • celoročné skladovanie
 • doprava vlastnými kamiónmi na miesto určenia
Google map: 48.598671, 16.999765

KONTAKT

+421 903 853 019

joachim1.kucera@gmail.com

info